Darmowa aplikacja Biała Lista VAT

W ramach nauki nowych technologii oraz zmieniającego się jak w kalejdoskopie prawa w Polsce, stworzyłem prostą aplikację do sprawdzania kontrahenta na białej liście VAT.


Funkcje aplikacji:

  • sprawdzanie po numerze NIP
  • sprawdzanie po numerze REGON
  • sprawdzanie po numerze konta bankowego
  • generowanie pliku Excel z potwierdzeniem
  • generowanie pliku PDF z potwierdzeniem

Zapraszam do pobrania aplikacji i przetestowania!

W przyszłości planuję rozbudować aplikację o kolejne funkcjonalności np. seryjne sprawdzanie z pliku excel/csv/txt.


Biała Lista VAT


Darmowy program do weryfikacji statusu podatnika na Białej Liście VAT bezpośrednio z pulpitu Windowsa


Weryfikuj kontrahenta

Sprawdź kontrahenta czy figuruje na białej liście poprzez:

  • Numer NIP
  • Numer REGON
  • Konto bankowe

Generuj PDF/EXCEL

Program używa oficjalnego API udostępnionego przez ministerstwo finansów. Po sprawdzeniu wygeneruj PDF/Excel z potwierdzeniem sprawdzenia.


BialaListaPodatnikow (53.0 MiB, 182 downloads)