Wersja 1.5.7 z dnia 2022/01/20

Zmieniono:

 • Sprawdzanie karty laminacji zwraca informację o liście kart + umożliwia utworzenie duplikatu

Wersja 1.5.6 z dnia 2022/01/19

Dodano:

 • Zwiększono możliwość wpisania danych przy obrazku laminacji
 • Dodano w wydruku ID karty w nagłówku
 • Tworzenie indeksu dla karty laminacyjnej w formacie LNNNN
 • Filtrowanie kart aktywnych/nieaktywnych przy checkboxie
 • Możliwość aktywacji/dezaktywacji karty

Wersja 1.5.5 z dnia 2022/01/04

Zmodyfikowano:

 • Zmieniony raport laminacji
 • Poprawiono wydruk Karty Druku

Wersja 1.5.4 z dnia 2022/01/03

Dodano:

 • Nowe pola korona materiał powlekany/dolotowy

Zmodyfikowano:

 • Zmieniony raport laminacji
 • Nowy wygląd rysunku laminacji
 • Wygląd karty technologicznej

Wersja 1.5.2 z dnia 2021/12/10

Dodano:

 • Karta laminacji, rysunek poglądowy + pola do wpisywania danych
 • Karta laminacji w formie wydruku również z nowym rysunkiem

Wersja 1.5.1 z dnia 2020/01/24

Zmodyfikowano:

 • Walidacja duplikatu karty uwzględnia typ KT
 • Pole Struktura Materiałowa pobiera się z bazy danych i nie jest edytowalne ręcznie

Wersja 1.5.0 z dnia 2020/01/22

Dodano:

 • Nowe pole Krytyczne
 • Typ karty Laminacja.

Zmodyfikowano:

 • Dodawanie karty wywołuje dodatkowe okno wyboru typu karty

Wersja 1.4.3 z dnia 2019/09/18

Dodano:

 • Nowe pole KolorGSE
 • Zapisywanie układu Listy Kart.

Zmodyfikowano:

 • Lista Kart: przycisk z linkiem do PDF’a otwieranie.

Poprawiono:

 • Zapisywanie historii zmiany Stacji S1, S2 itp.
 • Drukowanie Karty, sprawdzanie czy jest Adobe Reader Zainstalowany.
 • Otwieranie PDF’u linkiem -> Zmiana na przycisk.


Wersja 1.4.2 z dnia 2019/06/04

Dodano:

 • Link do pliku PDF Projekt z Listy kart
 • Drukowanie PDF Projekt z Listy kart
 • Nowe kolumny w Lista Kart
 • Filtrowanie Listy Kart
 • Kolumna Stacja między Rozcieńczalnik a Pianka

Zmodyfikowano:

 • Pole dodatkowe na Wspólne (Crystal)
 • Tytuł pracy wyśrodkowany (Crystal)
 • Predefiniowane Stacje edytowalne
 • Domyślne nazwy kolorów

Poprawiono:

 • Wyświetlanie pełnej listy motywów


Wersja 1.4.1 z dnia 2019/05/23

Poprawiono:

 • Drukowanie karty z Podglądu
 • Wyświetlanie checkboxa
 • Wygląd karty technologicznej

Wersja 1.4.0 z dnia 2019/05/21

Dodano:

 • Dodatkowe pole wiele motywów.

Wersja 1.3.0 z dnia 2019/05/15

Zmieniono:

 • Rodzaj surowca z słownika
 • Rodzaj farby lista wybieralna + Rodzaj Materiału słownik
 • Rodzaj druku lista wybieralna

Jak dodać słownik i edytować w nim elementy?


Wersja 1.2.0 z dnia 2019/05/14

Zmieniono:

 • Nazwa pola drukarka
 • Kolejność danych elementów Stacja, Kolor, Anilox, Wiskozymetr, Rozcienczalnik, Pianka, Uwagi Montaż
 • Usunięto Seria Farbowa
 • Wyśrodkowano Opacity i Gloss Unity

Wersja 1.1.0.0 z dnia 2019/05/12

Dodano:

 • Dodaj Kartę: Nowe pole Gloss Units
 • Dodaj Kartę: Uwagi Montaż
 • Sprawdzenie czy karta istnieje z Motywem
 • Ustawienia -> Funkcjonalność Słowniki
 • Zarządzanie Słownikami, definiowanie rodzajów + usuwanie/dodawnia elementów
 • Dodano typ karty
 • Lista Kart – skrót przycisk Insert duplikuje kartę
 • Historia zmian karty
 • Funkcja Edycji karty
 • Lista kart, po naciśnięciu prawym klawiszem myszy, menu funkcjonalne: Podgląd, Druk, Edycja, Duplikowanie, Usuwanie, Historia

Zmieniono:

 • ComboBox TwrKarty wyłączenie rozwijania + Tooltip
 • Predefiniowane Stacje + domyślne nazwy kolorów edytowalne
 • Nowy układ tabelki na dole
 • Usun Karte, potwierdzenie + ope i czas modyfikacji w historii

Usunięto:

 • Usunięcie LAB

Wersja 1.0.0.2. z dnia 2019/04/02

Poprawiono

 • ComboBox TwrKarty + wyszukiwanie w locie motywu.
 • Fix drukowania
 • Zmiana formularza dodania karty + rozbudowany Bazy danych o nowe pola.

Dodano:

 • Tworzy automatycznie folder do PDF
 • Otwieranie PDF po utworzeniu + drukowanie. Opcje jako checkbox.Wersja 1.0.0.1. z dnia 2019/03/27

Poprawiono

 • Funkcja dodaj kartę, wyświetlanie listy motywów.

Dodano:

 • Wersja aplikacjia na górnym pasku.
 • Rozbudowanie loga o wersje.
 • Automatyczna aktualizacja nowych plików.
 • ToolTip podgląd PDF z listy kart.


Wersja 1.0.0.0. z dnia 2019/03/13

 1. Okno Logowania
  1. Logowanie za pomocą kont Comarch ERP XL
  1. Ustawienia połączenia do hostingu
 2. Start
  1. Lista nowości/zmian
 3. Lista kart
  1. Wyświetlanie aktualnej listy Kart Technologicznych
  1. Możliwość segregowania
  1. Podwójne kliknięcie otwiera podgląd Karty Technologicznej w Crystal Raports
 4. Dodaj kartę
  1. Uruchamianie formularza dodania nowej karty
  1. Walidacja pól wymaganych
  1. Po kliknięciu Zapisz, nowa karta jest zapisywana -> Można utworzyć nową lub wyjść do okna głównego.
 5. Usuń kartę
  1. Ustawia kartę na status 99 – nieaktywna. Nie będzie widoczna na Liście Kart
 6. Utwórz PDF
  1. Tworzy PDF karty technologicznej w folderze aplikacji \Dane\NumerKarty.pdf
  1. System pyta czy nadpisać kartę czy utworzyć nowy plik w formacie NumerKarty_RRRRMMDDHHMMSS.pdf
 7. Wyloguj
  1. Wraca do ekranu logowania
 8. Zamknij
  1. Zamyka aplikacje