Instrukcja obsługi programu integrator WCCO (WooCommerce Comarch Optima)

Wymagania techniczne

 1. Microsoft Windows 10, 11, Windows Server 2012 lub nowszy.
 2. Microsoft .NET 6
 3. Comarch Optima w wersji 2023.0.1.444 lub nowsza.
 4. Przynajmniej jedna wolna licencja dostępowa na moduł Handel i Kasa/Bank
 5. Sklep WooCommerce z dostępem do REST API
 6. Skrzynka pocztowa SMTP

Instalacja programu

W celu instalacji oprogramowania zalecamy kontakt z konsultantem. Instalacja jest bezpłatna.

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania.
 2. Rozpakuj plik w docelowym katalogu.
 3. Uzupełnij plik konfiguracyjny:
 1. Zainstaluj wtyczkę w sklepie WooCommerce WordPress REST API Authentication
 2. Utwórz konto w WooCommerce oraz Optima dla synchronizatora w celu identyfikacji.
 3. Utwórz nową tabelę w bazie danych Optima w celu zapisywania logów operacyjnych synchronizatora.

Import grup towarowych z Optima

 1. Integrator pobiera drzewo kategorii i tworzy je w WooCommerce. W celu pobrania kategorii należy w konfiguracji programu wskazać nazwę kategorii z najwyższego poziomu np. ECOMMERCE

Import kart towarowych z Optima

 1. Integrator pobiera karty towarowe z należące do grup towarowych z najwyższego poziomu.
 2. Dane które są pobierane to:
  • SKU
  • Nazwa Towaru
  • Jednostka
  • Cena brutto
  • Opis
  • Atrybut zdjęcia
  • Zasoby

Import zamówień z WooCommerce do Comarch Optima

 1. Konfigurator co pewien określony czas (do ustawienia w konfiguracji) odpytuje sklep WooCommerce i pobiera nowe zamówienia do Comarch Optima.
 2. W celu poprawnej identyfikacji zamówień zaleca się utworzenie nowego typu definicji dokumentu np. Rezerwacja Internetowa (RI), oraz serii dla zamówień internetowych.
 1. Podczas importu zamówień system dodaje również pozycję jako dodatkowy koszt transportu, należy w konfiguracji wskazać ID indeksu usługi transportowej
 2. Podczas importu zamówień tworzona jest rezerwacja w systemie Optima w buforze. Kontrahent jest zawsze ustawiany jako !NIEOKREŚLONY, zamówienia generowane są na podstawowy magazyn główny,
 3. Dalsze kroki obsługi zamówienia pozostają bez zmian. Po zweryfikowaniu rezerwacji zatwierdzamy ją wyciągając z bufora.
 4. Następuje proces wysyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży.
 5. System generuje zmianę statusu zamówienia w WooCommerce i kontrahent zostaje powiadomiony automatycznie o statusie.