Darmowa aplikacja Biała Lista VAT

W ramach nauki nowych technologii oraz zmieniającego się jak w kalejdoskopie prawa w Polsce, stworzyłem prostą aplikację do sprawdzania kontrahenta na białej liście VAT.


Funkcje aplikacji:

  • sprawdzanie po numerze NIP
  • sprawdzanie po numerze REGON
  • sprawdzanie po numerze konta bankowego
  • generowanie pliku Excel z potwierdzeniem
  • generowanie pliku PDF z potwierdzeniem

Zapraszam do pobrania aplikacji i przetestowania!

W przyszłości planuję rozbudować aplikację o kolejne funkcjonalności np. seryjne sprawdzanie z pliku excel/csv/txt.